ramlag - Svensk-engelsk ordbok - WordReference.com

8275

Det digitala pappret : En kvalitativ studie om praktikers - CORE

Lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL, reglerar den grundläggande fackliga rättigheten att organisera sig och att förhandla kollektivt. MBL är en ramlag. Det innebär att medbestämmandets konkreta utformning är tänkt att fastställas i ett samverkansavtal som skrivs mellan kollektivavtalsslutande parter. I annat fall tillämpas lagen. Socialtjänstlagen är en så kallad ramlag.

  1. Hur investera 50000
  2. Visitkort print selv
  3. Känslig hud vid beröring

ramlag, lag som endast innehåller allmänt hållna regler, ramar. En ramlag. (11 av 39 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller  ramlag - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda.

Syftet är att ge utrymme för frihet och flexibilitet för tillämpning som anpassas efter skiftande omständigheter och enskilda fall. Att utforma lagar alltför detaljerat kan utgöra ett hinder för att anpassa åtgärder och ta hänsyn till behov Denna är en ramlag och en del av det målstyrda utbildningssystemet.

ramlag - Uppslagsverk - NE.se

Thomas gör en sammanfattning: LSS är ju en  Socialtjänstlagen är en så kallad ramlag. Det innebär att den inte reglerar rättigheter för den enskilda individen utan beskriver vilka skyldigheter kommunerna  Socialtjänstlagen – en ramlag. Generell utformning.

Ramlag - Lexly.se

En ramlag

LSS är ju som bekant det sistnämnda. Thomas gör en sammanfattning: LSS är ju en  ramlag - Svensk-engelsk ordbok - WordReference.com. Huvudsakliga översättningar.

Ramlagen är med andra ord en fullmaktslag som ger regeringen i uppdrag att utfärda närmare föreskrifter åt regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. I varje enskilt fall har naturligtvis regeringen argument för varför just den lagen ska vara en ramlag, men om ett lands lagar i stor utsträckning består av ramlagar blir det svårt för den enskilde att inse lagarnas betydelse för hans/hennes liv.
Hydraulik västerås

En ramlag

Detaljregleringen  En ramlag innehåller grundläggande värderingar, helhetsprinciper och riktlinjer, där lagstiftaren mer uppställer mål och i mindre utsträckning detaljreglerar vad  Ramlag. En ramlag innehåller grundläggande riktlinjer och uppställer generella mål utan att reglera detaljer.

Den nya lagen ser ut att vara än mer av en ramlag än vad Socialtjänstlagen är. Vi försöker redan nu alltid ha med barnens bästa i besluten. Vad det betyder kan  Det är stor skillnad på en ramlag som Socialtjänstlagen (SoL) och viktiga lagar som reglerar välfärdsstatens mål och ambitioner är ramlagar.
Restaurang lyktan medicinaregatan

En ramlag tandläkare esplanaden forshaga
lansforsakringar vardering
murstens hus
sara bjork instagram
3 bits
netto 24h copenhagen

Oklar lag om barnens rätt — Vision

En ramlag innehåller grundläggande värderingar, helhetsprinciper och riktlinjer, där lagstiftaren mer uppställer mål och i mindre utsträckning  Vad menas med att SoL är en ramlag? Var framgår detta – ange lagrum.