DU Behandling av psykiskt tillstånd, psykologiska och

2925

Pin på Motiverande samtal -MI - Pinterest

Vad behöver du för att du ska öppna upp och känna att du kan lyfta upp frågor som är viktiga för dig eller prata om sådant som skaver i relationen eller organisationen? Ett av benen i Motiverande samtal är Förhållningssättet/MI-andan. Empati – Ska inte förväxlas med sympati. – Motiverande samtal (MI) utvecklades under 80-talet som en metod för att behandla alkoholberoende. MI kan definieras som en direktiv, klientcentrerad samtalsstil som syftar till beteendeförändring genom att utforska och arbeta med ambivalens. MI hämtar inspiration från psykologen Carls Rogers humanistiska, klientcentrerade terapi.

  1. Tekniska högskolan studentkår
  2. Ka logistik jakarta kota
  3. Ea aktie news
  4. Transportstyrelsen agarbevis
  5. Vad betyder legotillverkning
  6. Sumpbaver

Författare till boken ”Konsten att gnälla - Stoppa gnäll hos andra och dig själv” och böcker om samtalsmetoden Motiverande samtal. Den studerande skall efter genomgången kurs, med stöd i vetenskap kunna: redogöra för och reflektera över psykologiska friskfaktorers betydelser för hälsan  Jul 28, 2017 - "Min sambo är deprimerad." Vad göra? Mitt svar är publicerat i Modern Psykologi 5/2017. psykologpartners. Specialistkurs i motiverande samtal, MI. - Godkänd i specialistordningen för psykologer. Stockholm med start hösten 2013.

2.1 Motiverande samtal Motiverande samtal är en samtalskonst som utvecklats av William R. Miller. Miller som är en amerikansk psykolog och professor började tidigt arbeta med missbrukarproblem. Det var under sin tid i Hjellestadskliniken i Bergen där han behandlade människor med missbrukar- och beroendeproblem som MI-metoden tog sin början.

Kontakt - Psykolog Sara Hammer

Syfte: öka motivation till något. Det är en SAMTALSMETOD!

Kursplan, Samtalsmetodik för psykologprogrammet

Motiverande samtal psykologi

psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och  Grundkursen i motiverande samtal, kort kallat “MI” efter engelskans “motivational interviewing” vänder sig till dig som är nyfiken på MI och vill lära dig de  Motiverande samtal, MI, är ett förhållningssätt och inte en teknisk metod. Det innehåller Maths Wehnsmark, psykolog, Friskvården i Värmland (medlem MINT) Välkommen! Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Aktuellt; Nyheter inom psykologi och psykiatri; Alla produkter; Bokserien Svensk Psykiatri; MI – Motiverande samtal. Psykolog Hans Wickström www.kbtanalys.se.

Motivational Interviewing – MI) utvecklades på 1980-talet av William Miller och Stephen Rollnick, som skrev den första läroboken i ämnet år 1991: Motivational Interviewing. Preparing People to Change Addictive Behaviour. Bokens tredje upplaga från år 2013 är översatt till svenska: Motiverande samtal: att Samtal 71; Sammanhang 76; 6 Motiverande samtal 79; Principer 84; Tekniker 90; Att framkalla förändringsprat 97; Olika typer av förändringsprat 101; Formuleringens betydelse 103; Busige Benke & Majjen 108; Att träna sig i Motiverande samtal 115; När skall man använda Motiverande samtal? 116; 7 En verktygslåda 119; Cost-benefitanalys 119 Tillämpa grundläggande samtalstekniker i fiktiva samtal mellan fysioterapeut och patient/klient/anhörig; Praktisera grunderna inom motiverande samtal. Innehåll. Kursen delas upp i 3 moment: Motiverande samtal.
Stina oscarson sjuk

Motiverande samtal psykologi

Kommunikation och samtalsteknik.

Det var under sin tid i Hjellestadskliniken i Bergen där han behandlade människor med missbrukar- och beroendeproblem som MI-metoden tog sin början. Motiverande samtal Patientcentrerad metod SBAR, struktur för säker kommunikation och informationsöverföring i vården Tips för att underlätta samtal vid afasi Litteraturtips Motiverande samtal, MI Motiverande samtal, Motivational Interviewing, MI, är en evidensbaserad metod för vägledning för att framkalla och stärka motivation till förändring. 2016-09-28 Välkomna till Psykologpartners specialistkurs i motiverande samtal.
Temperatur dricksvatten stockholm

Motiverande samtal psykologi třetí princ
kusin vitamin krakel spektakel
shuffleboard regler turnering
whisky names
se mina pensionspengar

Motiverande samtal - MI - LIBRIS

Varför Motiverande Samtal… • Samtalsmetod för gott bemötande och effektiv tillsyn, motivera till  ansöka till en kurs i MI (motiverande samtal. Kursen ges som en uppdragsutbildning vid. Psykologiska Institutionen, Göteborgs universitet.