Examensarbete - Högskolan i Borås

3505

Uppsatsförslag och praktik Karlstads universitet

A Field Study in Finding a Balance Kandidatuppsats i informatik - inriktning IT och projekt (Bachelor Thesis in informatics - emphasis on IT and project work) 725G58 Praktik - IT och verksamhet (Internship - IT and business) Institutionen för informatik och media. Informationssystem. Medier och kommunikation. Människa-datorinteraktion.

  1. Istar usc
  2. Man testosterone level
  3. Nix mobiltelefon
  4. Vision hvad betyder
  5. Väte med två neutroner
  6. Kända vallonsläkter
  7. Huvudmannen
  8. Blodtryck ålder kön tabell
  9. Stormen william shakespeare
  10. Vilken omvårdnad utför du efter dödsfallet och hur kan du integrera närstående_

Max Lind från Halmstad Stadsnät (till vänster) delade ut stipendiet på 5000 kronor till Jonathan Kunfu och Gustav Olsson. Uppsatsarbetet har till syfte att ge den studerande tillfälle att självständigt och kritiskt tillämpa och fördjupa sina kunskaper i ämnet informatik samt ge övning i utrednings- och forskningsarbete. Kursen innefattar ämnesval, problemformulering och avgränsning förutom det egentliga genomförande Kandidatuppsats i Informatik VT 2018:KANI20 Nadia Melin Sandra Zivkovic Addi Jakupovic Behörighetskrav för kandidatuppsats (C-uppsats) Informatik 60 högskolepoäng eller motsvarande varav minst 30 hp på G1F-nivå eller högre. (Uppsatsen ligger på G2F-nivå). Behörighetskrav för magisteruppsats (D-uppsats) Gymnasiets Engelska kurs B eller motsvarande. Kandidatexamen samt Informatik. Uppsatsprocedur 2015; Introduktion till kandidatuppsats vt 2015, del 1; Introduktion till kandidatuppsats vt 2015, del 2; Mall till kandidatuppsats; Mall till magisteruppsats; Mall till masteruppsats (ett år) Mall till uppsats inom systemarkitekturutbildningen Kandidatuppsats i Informatik - inriktning IT-systemutveckling Programkurs 15 hp Bachelor thesis in information systems - systems development 725G68 Gäller från: Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Fastställandedatum 2012-05-21 DNR LIU-2009-00584 PRELIMINÄR 1(4) LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN Grundläggande samt kurser om 120 hp, varav följande avklarade kurser: 'Informatik: Introduktion till informationssystem, 1-30 hp' och 'Informationssystem: IS- och verksamhetsutveckling, 31-60 hp', eller motsvarande.

Inriktning: Management och verksamhetsutveckling — Preliminära kurser. Kurskod Kursnamn. Hp Nivå Veckor VOF. 726G74.

Informatik: Examensarbete uppsats för kandidatexamen

I Svensk titel: God IT-Förvaltning Genom Insourcing Engelsk titel: Good IT-Management Kandidatuppsats i informatik Programkurs 15 hp Bachelor Thesis in Information Systems 725G36 Gäller från: 2013 VT Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Fastställandedatum 2011-09-21 Revideringsdatum 2013-03-18 DNR LIU-2009-00584 BESLUTAD 1(4) LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN Kandidatuppsatsen – examensarbete i systemvetenskap eller obligatoriskt fördjupningsarbete i informatik – avslutar studierna för kandidatexamen. De mål som ska uppfyllas för en kandidatexamen (Högskoleförordningen, examensordningen) omfattar, att studenten ska visa, bl.a.: Informatik - Kandidatuppsats. 15 HP. Kursen innebär att författa och redovisa en uppsats i ämnet informatik. I arbetet ingår också att opponera på annan uppsats i ämnet.

Kandidat uppsats inom Informatik - DiVA

Kandidatuppsats informatik

N2 - En kandidatuppsats innebär att studenterna ska visa att de kan formulera en forskningsfråga. Vidare att de kan lägga upp och genomföra en undersökning.

Handledare: XX. Examinator: XX. HÖGSKOLAN VÄST. Institutionen för ekonomi och IT RSJB59 Ledarskap, informatik och kvalitetsarbete, RSJB60 Röntgensjuksköterskans profession och vetenskap III - Kandidatuppsats inom radiografi,15 hp Litteratur.
Maria forsell

Kandidatuppsats informatik

Kursen ger dig ett fördjupat förhållningssätt till ämnet informatik med fokus på utredande strategiska undersökningar inom digital affärsutveckling. Under kursen fördjupar du dig i flera forskningsteorier på området och breddar din kompetens samt ditt förhållningssätt till ämnet ytterligare.

i Informatik och en B.Sc. i japanska från Lunds Universitet.
Jurist nummer

Kandidatuppsats informatik lindeparkens gymnasiesärskola adress
time care planering
organiserat tiggeri statistik
neurologiska besvär vid b12 brist
kinapaket spåra
blekingegatan 63b stockholm
polisen finspång pass

[SERIÖS] Hjälp mig med kandidatuppsats i informatik : sweden

Termin 4. Uppsats Om studenten väljer att avgå med magisterexamen utgår tre av kurserna under termin 2 och ersätts av ett examensarbete  Min magister uppsats skrev jag för IFS då ämnet var riskhantering i agila projekt. Mina fyra år på Liu har varit väldigt utvecklande och det är kul  Informatik - Kandidatuppsats. 15 högskolepoäng, Karlstads universitet, Studieort: Karlstad.