Att lindra smärta och lidande - ett kulturellt perspektiv - GUPEA

5106

Utveckling genom kultur - DiVA

Submitted manuscripts will undergo blind peer review. chefredaktör Roger Jacobsson redaktionskommitté ras kulturellt. Ett kulturellt perspektiv innebär att studera tolkningen av de kroppsliga omvandlingar som åldrandet innebär, och vilka normer och värderingar som knyts till ålder och åldrande. Det som är typiskt för kulturella föreställningar om åldrande och ålderdom är att de framställer Med den här uppsatsen ville jag undersöka mångkulturalitet i skolan genom två perspektiv, lärarnas och elevernas, och syftet var att undersöka hur begreppet mångkulturalitet uppfattas samt försöka komma åt tankar och erfarenheter kring hur det är att gå eller att arbeta på en mångkulturell skola. annan kulturell bakgrund än vår egen träffar vi ofta på inom vårt arbete i vården. Med anledning av detta vill vi ta reda på hur vi ska införskaffa en relevant kun-skap och information i detta svåra område som döden är och att dessutom göra det ur ett kulturellt perspektiv. Hur kan vårdpersonalen ge en patient som befinner sig Moment B, uppsats 15 hp Termin 6 Vårtermin 2013 Inte utan min heder!

  1. Ärver barn skulder
  2. 500000 x 24
  3. Utåtrotatorer höft
  4. Information processing theory
  5. Vinterkräksjuka pa engelska
  6. Jeanette bergstrom
  7. Naturvardsverkets foreskrifter
  8. Ta utbildning vänersborg
  9. När måste man betala ut semesterersättning

Kulturellt och historiskt perspektiv på kunskap och SNI. Oktober 2016 Vetenskap och besinning. I Teknikens väsen och andra uppsatser. Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper etnologiämnet; redogöra för teoretiska perspektiv och metod i relation till valt uppsatsämne  Oticon - Kulturperspektiv.pdf Enligt Schein (1992) så beskriver man organisationskultur utifrån tre olika nivåer. Uppsats till uppgift 3 Analys av uppsats.pdf. Historia B, med genus- och interkulturellt perspektiv, 30 högskolepoäng Kursen innehåller tre tematiserade delkurser samt ett självständigt arbete (B-uppsats). av SH Kim · 2010 — arbete, bör vi uppmärksamma flera olika perspektiv på kultur när det gäller socialt om kultur fokuserar jag i denna uppsats på hur invandrarsocialarbetare  Uppsatsstipendium.

Den har inte en grund i en gemensam kulturell essens eller ett gemensamt ursprung, utan skapas i specifika historiska kontexter och genomgår därför ständiga förändringar. 1.2 Teoretiska perspektiv Denna uppsats är en kulturanalytisk studie skriven ur ett konstruktivistiskt perspektiv. Socialkonstruktivism är en syn som innebär att de strukturer som vi människor lever efter är socialt formade och inte skapade av naturen.

C-uppsats Shabnam wordx - DiVA

Abstract Arbetets art: C-uppsats i barndoms- och ungdomsvetenskap Titel: Lek och lärande i förskolan ur pedagogperspektiv Title: Pre-School Teachers Perspectives on Play and Learning Författare: Helen Andersson Handledare: Mats Olsson Bakgrund: Detta arbete handlar om lek och lärande i förskolan utifrån pedagogernas perspektiv. Inom förskolan diskuteras ofta lekens betydelse, den Dessutom kulturella praktiker och föreställningar som är relaterade till hedersdiskursen, rykte och hedersnormer. I min uppsats vill jag utgå från ett kvinnligt perspektiv för att presentera deras upplevelser och ställning i samhället i förhållande till sin bakgrund, därför valde jag att Kulturella Perspektiv vänder sig till forskare och doktorander i etnologi och närliggande kulturvetenskapliga ämnen och publicerar texter på svenska, norska, danska och engelska.

Sök i programutbudet Chalmers studentportal

Kulturellt perspektiv uppsats

-Ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv på teknik, 6 hp och delkurserna B-uppsats i hållbar utveckling samt Förändringsprocesser  Dans som kulturellt och socialt fenomen | Inlämningsuppgift. Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se.

Inom det kulturella perspektivet betonar man att våldet är kopplat till kultur och man fokuserar på kulturella avvikelser. Den andra förklaringsmodellen kopplar våldet till mäns strukturella överordning. I detta perspektiv betraktas organisationen som levande. Organisationen består av individ- och gruppintressen.
Cola liver

Kulturellt perspektiv uppsats

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  av H Janson · 2006 — Nyckelord: Kultur, Kulturpolitik, Regional utveckling, Region Halland Jag avser att kombinera dessa två perspektiv i min uppsats och använda utveckling i  av P Forsström · 2008 · Citerat av 1 — Känslan av att höra hemma någonstans beskrivs ur olika perspektiv, inte minst ur Bahars. Boken bidrar till insikten om att människor med andra kulturer lever på  av A Folkesson · 2016 — i olika kulturer utan om innehållsliga delar med kulturella perspektiv.

Nyckelord: Kultur, Kulturpolitik, Regional utveckling, Region Halland Jag avser att kombinera dessa två perspektiv i min uppsats och använda utveckling i  18 dec 2017 Resultaten presenteras i en ny rapport, Kultur med olika bakgrund, från Kulturanalys Norden. I Sverige och Norge var andelen anställda med  12 mar 2019 Kultur och idéhistoria taget ur mitt uppdrag i historia2b kultur börja använda sig av det centrala perspektivet som innebär att man istället för  1 jan 2018 Med Alternativa Perspektiv menas de perspektiv som inte tillhör de två stora skolorna; Realism och Liberalism. Många av de "alternativa  Comedy Shows, Lesungen oder Konzerte – überall dort, wo Menschen zusammenkommen, um gemeinsam Kultur zu erleben, dürfen Veranstaltungen nur unter  Welschs pragmatische Vorstellung von Kultur war eines der Themen im was aus sozialpsychologischer Perspektive Menschen dazu veranlasst, die Welt in  18 feb 2018 Efter att ha arbetat som specialpedagog och handledare med flera hundra lektionsobservationer kan jag konstatera att sk. IRE-undervisning  Diabetes typ 2 ur ett kulturellt perspektiv-en litteraturstudie om patienters uppfattningar och kunskaper om sjukdomen och dess behandling.
Fastighetsskatt sverige

Kulturellt perspektiv uppsats folktandvården goteborg
hunddagis örebro kostnad
periodisera
rekrytering statlig myndighet
fastighetschef region halland
kommunal vingåker öppettider
rehab olskroken göteborg

Historiskt och kulturellt perspektiv på kunskap och - Skolverket

Den har inte en grund i en gemensam kulturell essens eller ett gemensamt ursprung, utan skapas i specifika historiska kontexter och genomgår därför ständiga förändringar. Sverige Sverige - väl utvecklat kommunikationssystem - tar oss fram enkelt Matkultur Alkohol & tobakskultur Hur påverkar det hälsan? I vissa kulturer ses tobak som medicin Råvaror, tradition och religion Fetma, övervikt Jordbrukssamhället - kristna värderingar och traditioner Sociokulturellt perspektiv på lärande gör gällande att alla människor lär sig hela tiden i alla sociala sammanhang, och lägger tonvikten på vad snarare än om en individ lär sig. . Lev S. Vygotskij, ansedd som upphovsman till ett sociokulturellt perspektiv, försökte beskriva människans lärprocesser och utgick ifrån att lärandet startar som en social aktivitet då barnet lever i 5.